04 Aralık 2016 Pazar

Emekli İkramiyesinin 30 Yıldan Fazlasını Alamayanlara Kanun Son Durum!

Emeklilikte 30 yılını dolduranlara Kanun Teklifi, Emeklilikte 30 yılını doldurup hak kaybına uğrayanlar, Emeklilikte 30 yılını dolduranlara emekli ikramiyesinin toptan ödenmesi amacıyla TBMM’ye Kanun Teklifi sunulmuştur.

26 Nisan 2016 Salı 14:33
Bu haber 5141 kez okundu
Emekli İkramiyesinin 30 Yıldan Fazlasını Alamayanlara Kanun Son Durum!
06 Şubat 2015 günü Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU; “ Kıdem tazminatıyla benzer şekilde düzenlenen emekli ikramiyesinin, tam yıllardan arta kalan süreler için de bu sürelere denk düşen tutarın ödenebilmesi ve  emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden kamu hizmetine girenlere de ikramiye ödenebilmesi, emekli ikramiyesini 30 yıl ile sınırlı olarak alan iştirakçilerin hak kayıplarının giderilmesi “ amacıyla aşağıdaki gerekçeleri sunmak suretiyle TBMM’ye Kanun Teklifi sunmuştur.

Ülkemizde kamu görevini ifa edenlerin sosyal güvenliklerini sağlamak için 1949 yılından bu yana uygulanagelen 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kalkmasına karşın Ekim 2008’den önce kamu görevlisi olanlar için uygulamaya devam etmektedir.

5434 sayılı Kanunun en önemli hükümlerinden biri memurların emekil olması halinde kendilerine ödenen emekli ikarimiyeleridir. Emekli ikramiyesi memurun hizmet süresi üzerinden her yıl için bir aylığına esas olan tutar olarak emekli olduklarında kendilerine ödenmektedir.

Emekli Sandığı Kanunu’nun 89’ncu maddesinde düzenlenen emekli ikramiyesine ilişkin birçok hükmün Anayasa Mahkemesince iptalinin ardından 17 Ocak 2012 günlü ve 6270 sayılı Kanun’la yeniden düzenlenen emekli ikramiyesi şartları ve ödeme esasları işçilerin kıdem tazminatına benzer bir şekilde düzenlenmiştir.

Son olarak Anayasa Mahkemesi, ikramiye ödenecek süre için üst sınır olan “ 30 yıllık süre” ibaresini 25.12.2014 tarihli 2013/111 Esas sayılı kararıyla iptal etmiştir. 07.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar Anayasa hükmü gereğince geçmişe etki doğurmayacağından 07.01.2015  tarihinden önce 30 yıldan fazla hizmeti olup da emeklilik başvurusu yapanlar ciddi anlamda hak kayıplarına uğrayacaklardır.

Emekli ikramiyesinin 30 yıldan fazla kısımlarını alamayanların açacakları davalarda her emekliye yapılan işlemin tarihi nedeniyle farklı kararlar verilebilecek ve gerek uygulamada gerekse yargısal kararlarda çok sayıda farklı hüküm nedeniyle kargaşa hakim olacaktır.

Yasa koyucunun hükmettiği kanunların veya bunların hükümlerinin hukuk düzeninden silinmesi anlamına gelen Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları, her ne kadar geçmişe yürütülemezse de Devlet İdaresinin bu hükmü gerekçe göstererek geçmişte uygulanan ancak daha sonra iptal edilen kanun maddelerinin ortaya çıkardığı hak kayıplarını meşru görmesi beklenemez.

Yasa koyucu hukuk devleti ilkesi çerçevesinde hukuka aykırılıkların tespit tarihi ne olursa olsun Anayasaya aykırı yasalardan zarar gören vatandaşlarımızın hak kayıplarını gidermek durumundadır. Nitekim 1982 Anayasasının 65’nci maddesinde “ Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” hükmü yer almaktadır. Mali kaynakların yeterli olduğunun hükümet programlarında yer aldığı ve hükümet yetkililerince ifade edildiği düşünüldüğünde bu teklif 07.01.2015 tarihinden önce T.C Emekli Sandığı Kanunu’na göre olanlardan 30 yıldan fazla hizmet süresi olan kişilerin hak kayıpları giderilecektir.” Gerekçelerini sunmak suretiyle aşağıdaki Kanun Teklifini TBMM’ye sunmuştur.


 

    Yorumlar

Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV