04 Aralık 2016 Pazar

Tapu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti!

01 Kasım 2014 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tapu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti! Tapu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinden Neler Değişti! Tapu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Hangi Maddeler Değişti!

27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 783 kez okundu
Tapu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişti!
 Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre; MADDE 1 – 26/3/2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendindeki “unvanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük teşkilatında” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasındaki “tarihinden” ibaresi “başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten” şeklinde değiştirilmiştir.
“a) Hizmet süresi fazla olanlara
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    Yorumlar

Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV