19 Şubat 2018 Pazartesi

SGK; Sağlık Uygulama Tebliği Yayımlandı!

14 Ekim 2014 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan sağlık uygulama tebliği toplam onüç maddeden oluşmakta olup, Tebliğin Resmi Gazete yayını ve eklerinin tamamı aşağıda yayınlanmıştır. Sağlık Uygulama Tebliğinin tamamı aşağıya çıkartılmıştır.


27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 721 kez okundu
SGK; Sağlık Uygulama Tebliği Yayımlandı!

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazete yayını

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ bu şart ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ö) SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan “Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti””

MADDE 3 – Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” ndeki (EK-1/C) 29 sıra nolu “Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları” işlemi listeden çıkarılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi”ne (EK-2/B) aşağıdaki işlem eklenmiştir.

 

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

SUT KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

802891

Akut inmede trombektomi

1.500,00

 

MADDE 5 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) açıklama ve işlem puanında değişiklik yapılan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi Ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listenin başında yer alan “İRRİGASYON SETLERİ” başlığından önce gelmek üzere ödeme kriterleri ve/veya kuralları ve fiyatları ile eklenen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.

b) Listenin en sonuna liste kuralı olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları, bulunduğu satırın altında yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları, başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ eki “ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA VE REKONSTRÜKSİYON ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER” listesinde (EK-3/F-4) “TV2980”, “TV2990”, “TV3000”, “TV3010” SUT kodlu malzemelere ödeme kriterleri ve/veya kuralları olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bir seansta en fazla üç adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/H) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “KR2022” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ciddi aort yetmezliği olan hastalarda” ibaresi eklenmiştir.

b) Listede “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasındaki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

c) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL

FİYAT (TL)

KR3000

ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR)

UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

17.000

 

ç) Listede “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

d) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, TORASİK

FİYAT (TL)

KR3001

TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT

(TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

13.000

 

e) Listede fiyatı değişen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/I) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “KV1167” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

b) Listede yer alan “KV1171” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, VENÖZ, TİPS, KISMİ GREFT KAPLI” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

c) Listede yer alan “KV1012” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ciddi aort yetmezliği olan hastalarda” ibaresi eklenmiştir.

ç) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL

FİYAT (TL)

KV4000

ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR)

UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

17.000

 

d) Listede “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

e) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, TORASİK

FİYAT (TL)

KV4001

TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR)

UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

13.000

 

f) Listede “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

g) Listede fiyatı değişen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/M) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GR1135” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Radyoloji uzmanı ve KVC uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

b) Listede yer alan “GR1139 ” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, VENÖZ, TİPS, KISMİ GREFT KAPLI” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Radyoloji uzmanı ve KVC uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

c) Listede yer alan “İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR” başlığının altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Beyin Cerrahisi uzmanı, Radyoloji uzmanı, Nöroloji uzmanlarından en az iki farklı branş uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

ç) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL

FİYAT (TL)

GR3000

ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI

MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

17.000

 

d) Listede “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasındaki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

e) Listede yer alan “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.

 

SUT KODU

STENTGREFT, AORTİK, TORASİK

FİYAT (TL)

GR3001

TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR)

UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)

13.000

 

f) Listede “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

g) Listede fiyatı değişen tıbbi malzemeler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin;

a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/F-3) bu Tebliğ eki Liste (6)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

b) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” (EK-3N-2) bu Tebliğ eki Liste (7)’de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV