26 Mayıs 2018 Cumartesi

Atama Kararları Resmi Gazetede Yayınlandı!

05 Aralık 2014 günü Resmi Gazetede Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlikve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait atama kararları yayınlanmıştır.


27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 778 kez okundu
Atama Kararları Resmi Gazetede Yayınlandı!
 Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/1133
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine SelmaÜÇÜNCÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan yürütür.
4/12/2014

Başbakanlı Yardımcılığından
Karar Sayısı : 2014/1147
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Zerin ELÇİCOŞKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan yürütür.
4/12/2014

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2014/1161
1 ‒ Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Temel ÜNLÜ’nün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/12/2014

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1162
1 ‒ Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ali ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1068
1 ‒ Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığında açık bulunan 7 nci derece kadrolu ve +950 ek göstergeli Sigorta Denetleme Uzmanlıklarına, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı Kuntay BAYDAR, Barış TAŞKESEN ve Ömer OY’un atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 76 ncımaddesi ile 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1142
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşavirliğine Tuncay KARA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1120
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü ÜmitYALÇIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1121
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Can DİZDAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1122
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Ayşe SİNİRLİOĞLU’nunatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1123
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Tercüme Dairesi Başkanlığına, Armağan İnci ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1124
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına, Fatih YILDIZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1125
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, İhsan MustafaYURDAKUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1126
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Salih Mutlu ŞEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1127
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Amerika Genel Müdür Yardımcılığına, Ece ÖZTÜRK ÇİL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1128
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Hatice Oya TUNGAÇAĞLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1129
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece Kadrolu Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığına, FüsunARAMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1131
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına, Şebnem CENK’inatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1141
1 ‒ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Metin KAYRAK’ınatanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
4/12/2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1143
1 ‒ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Asım KAFKAS’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
4/12/2014

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1144
1 ‒ Açık bulunan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Ruhi AKSOY’un atanması,
2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
4/12/2014

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1134
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürü İbrahim ÖZEKİNCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
4/12/2014

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1135
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, Personel Dairesi Başkanı Mehmet Haluk UÇKUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 ncimaddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
4/12/2014

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1137
1 ‒ Bakanlık Müşaviri Ömer Osman MOROĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4/12/2014

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1138
1 ‒ Bakanlık Müşaviri Arslan AĞCA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4/12/2014

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1139
1 ‒ Bakanlık Müşaviri Ramazan ULUS’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4/12/2014

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1148
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hüseyin ÖZALP’inatanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
4/12/2014

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1146
1 ‒ Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
4/12/2014

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1185
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tevfik ARITÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
4/12/2014

Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1116
1 ‒ Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı İsmail ERASLAN’ın atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına DairAnlaşma”nın 7 nci maddesi ve Tüzüğü’nün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1098
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Bekir GEZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1099
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne Mehmet Mehdi GÖNÜLALÇAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1100
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Abdulkadir SARI’nınatanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1101
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Erdem DİREKLER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1102
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Aydın ÖZEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1104
1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına AlperSINAV’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 ‒ Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
4/12/2014

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV