08 Aralık 2016 Perşembe

Afet ve Acil Durum Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti!

29 Kasım 2014 günü Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan; Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayınlanan yönetmeliğin amacı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

27 Aralık 2015 Pazar 11:42
Bu haber 578 kez okundu
Afet ve Acil Durum Disiplin Amirleri Yönetmeliği Değişti!
 Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan; Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete tam metni aşağıya çıkartılmıştır.
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik ile 26/1/2011 tarihli ve 27827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı yürütür.

Yönetmeliğin Ekleri İçin Tıklayınız

    Yorumlar

Ülkemizin Yönetim Şekli Nasıl Olmalıdır?

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV